Construcció d'embarcacions professionals a mida

SGS

Qualitat

Per DRASSANES DALMAU la qualitat és un objectiu fonamental en tots el seus productes.
Per aquest motiu només utilitzem materials adequats a la seva finalitat, de primera qualitat, emmagatzemats en condicions optimes seguint les especificacions del fabricant, i manipulats per personal qualificat seguint les directrius del nostre Pla d'Assegurament de la Qualitat gràcies al qual hem obtingut la certificació ISO 9001:2008.