Construccio d'embarcacions a mida

SGS SGS

Drassanes Dalmau es una empresa compromesa amb la sostenibilitat ambiental

21/01/2020

Drassanes Dalmau es una empresa compromesa amb la sostenibilitat ambiental

Drassanes Dalmau, va acudir a una taula de treball amb altres empreses del sector aeronàutic convocades des del Departament  de Territori i Sostenibilitat, que va servir per intercanviar propostes i consensuar compromisos en la lluita contra el canvi climàtic a Catalunya.  Drassanes Dalmau aposta amb fermesa per la sostenibilitat a curt i a mig termini i va posar sobre la taula propostes que des de la perspectiva d’una drassana amb un alt perfil tecnològic desenvolupat, han de portar-se a terme per reconduir un canvi climàtic cada vegada mes present a les nostres vides.

La 1ª Cimera Catalana d’Acció Climàtica va tenir lloc a Barcelona el divendres 17 de gener de 2020 i es va acordar un full de ruta, a curt i mig termini, per afrontar polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic entre tots els sectors ambientals, econòmics, socials, polítics i acadèmics de Catalunya.  La Cimera vol crear una plataforma de diàleg, sensibilització i participació en la lluita contra el canvi climàtic, la transició justa i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Accelerar la transició energètica i augmentar l’ambició de les accions climàtiques.  Drassanes Dalmau, com a empresa del sector naval, s’adhereix als compromisos arribats a la cimera.

Drassanes Dalmau va començar el compromís amb la sostenibilitat molt abans amb construcció l’any 2010 del catamarà ECOSLIM. Aquest catamarà es propulsa amb energia elèctrica i aquesta s’alimenta parcialment amb energies renovables. Ja que té plaques solars i aerogeneradors. Es va convertir en un referent atès va ser el vaixell més gran propulsat 100% amb energia elèctrica construït a Europa, apte per navegació marítima i fluvial.

Drassanes Dalmau es una empresa sensibilitzada amb la necessitat urgent d’efectuar canvis i te objectius concrets. En el seu compromís estan inclosos els següents punts d’acció:

  • Instal·lació de sistemes alternatius d’energia com son les plaques solars a les drassanes.
  • Treballar en un futur proper, només amb la tècnica de la laminació per infusió reduint d’aquesta manera les emissions de CO2 que es puguin derivar de les tècniques tradicionals.
  • Adopció de mesures internes per tal de reduir i de distribuir correctament els residus a la drassana. La gestió de residus, mitjançant el compliment de la ISO 14001 es una de les continuïtats que l’empresa vol seguir fent ja que a dia d’avui s’estan aplicant amb bons resultats i seguint totes les directrius que marquen des del reglament.
  • Exigir/escollir als proveïdors que tinguin cura dels material enviats o de matèries primes més desenvolupades i mes sensibles amb el medi-ambient amb la reducció/eliminació d’embalatges no biodegradables.
  • Desenvolupament de sistemes de propulsió menys agressius i més ecològics, ja siguin elèctrics, de gas o hidrogen.
  • Instal·lació de sistemes de catalització dels gasos d’escapament en embarcacions amb motor convencional de dièsel, l’anomenat SCR.
  • Millora l’eficiència hidrodinàmica de les embarcacions que es construeixen i que hi hagi un seguiment del cicle de vida dels productes que es fan servir durant aquesta construcció, des del la fabricació fins els reciclatge.
  • Adaptació de les seves instal·lacions i els seus vehicles a les exigències produïdes per les onades de calor i per les exigències produïdes per l’increment del nivell del mar.

En un informe de 2018, l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) va concloure que per evitar l’infern ecològic s’haurien de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 45% respecte al 2010, i que només en queden 12 anys per aconseguir-ho. Això requerirà una transformació de l’economia mundial, de la societat i de tot el nostre mode de vida sense precedents en la història humana.

Drassanes Dalmau es una empresa que te definits mètodes efectius per arribar a la sostenibilitat social basada amb el tres eixos fonamentals en el segle XXI: Sostenibilitat ambiental, econòmica i social. Però tots aquest propòsits i compromisos no depenen només de l’empresa sinó de la voluntat dels clients, una voluntat que hauria de venir ajudada per actuacions per part de les administracions en matèria de subvencions, ajudes o qualsevol altra actuació que faci que els nostres clients tinguin aquesta voluntat.